• +976 88111619, +976 88050491
 • scdmpress@gmail.com
 • Медиа мониторинг
  цогц мониторинг
  Захиалагч өөрт хэрэгтэй мэдээллийг дамжуулсан медиа хэрэгсэл,
  товч агуулга,  холбогдох үйл явдал, үнэлгээ, эх сурвалж,
  мэдээллийн хэмжээ зэрэг нарийвчилсан нийт 40 орчим үзүүлэлттэйгээр
  тайланг хүлээн авах боломжтой.
 • Судалгаа
  СОЦИОЛОГИЙН СУДАЛГАА
  УЛС ТӨРИЙН СУДАЛГАА
  Хэрэгцээний үнэлгээ, Олон нийтийн санал бодлын судалгаа
  Бодлогын судалгаа, Чанарын судалгаа.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид дараах үйлчилгээг санал болгож байна. Үүнд:
 • Медиа мониторинг

  Бид Монголын медиагаар цацагдсан мэдээллийг шуурхай бүртгэж, нэгдсэн сан бүрдүүлж байна. Вебсайт, сонин, ТВ-ийн мэдээллийг тухай бүрд нь бүртгэж захиалагчид хүргэх боломжтой юм. Шуурхай байдлыг...

 • Медиа анализ

  Манай медиа шинжээчид мэдээллийн бааз болон мониторингийн тайлан дээр үндэслэж контент-анализийн аргачлалыг ашиглан гүнзгийрүүлсэн дүн шинжилгээ хийж, нарийвчилсан...

 • Судалгаа

  Манай мэргэшсэн судлаачид нь аливаа асуудлыг судлахдаа судалгааны арга зүйг сайтар боловсруулан, тоон болон чанарын судалгааны аргыг хослуулан ашигладаг. Мөн статистикийн аргууд болон өгөгдсөн...

 • СОЦИОЛОГИЙН СУДАЛГАА

  үн амын хэрэгцээг тодруулж, цуглуулсан нотолгоо дээр үндэслэн тохирох төлөвлөлт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг...

Бидний тухай

“ХМХДТ” хараат бус судалгааны хүрээлэн 2010 оны 3 дугаар сарын 3-нд байгуулагдсан. Энэ хугацаанд нийтдээ 100 гаруй судалгаа, медиа мониторинг, мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг гүйцэтгэсэн туршлагатай баг хамт олон юм.

 • Хараат бус хэвлэл мэдээллийн эрхийг дэмжих

 • Засаглал, ил тод байдлыг хөхиүлэн дэмжих

 • Олон нийтийг чадавхижуулах

 • Бодиттой, хараат бус судалгаа хийх

дэлгэрэнгүй

УЛС ТӨРИЙН СУДАЛГАА

Олон нийтэд хүрч очих үйл ажиллагааны хүрээнд хэвлэл мэдээллийн кампанит ажил,  олон нийтийн өмнө үг хэлэх, судалгааны үр дүнг хэвлэн нийтлэх, өөр өөр бүлгүүдийн дунд мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны материалуудыг тархаах, тухайн төсөлд зориулж мэдээлэл сургалт сурталчилгааны  стратегийг боловсруулах, реклам, зар сурталчилгааны төлөвлөлт хийх, медиа контент үйлдвэрлэх, зурагт хуудас болон мэдээллийн хуудас, гарын авлага боловсруулах, форум, семинар болон бага хурлыг зохион байгуулах, зорилтот бүлгүүдийн онцлог болон хөтөлбөрийн гол асуудлуудад тусгайлан зориулсан ТВ-ийн хөтөлбөрүүдийг бэлтгэх, сонин, сэтгүүл бэлтгэх зэрэг ажлуудыг  хийж гүйцэтгэдэг. 

Контент үйлдвэрлэл

Мэдээлэл

 • Tremely Design

  Paid listings on Google AdWords and Microsoft AdCenter customers

 • Tremely Design

  Paid listings on Google AdWords and Microsoft AdCenter customers

 • Tremely Design

  Paid listings on Google AdWords and Microsoft AdCenter customers

Ажлын урсгал

Дараах ажлын урсгалын дагуу хийж гүйцэтгэнэ
 • Судалгаа

  Тухайн салбарын судалгаа.

 • Төлөвлөгөө

  Судалгаан дээрээ үндэслэн төлөвлөгөө гаргана.

 • Гүйцэтгэл

  Төлөвлөгөөний дагуу ажлын баг хийж гүйцэтгэнэ.

 • Үр дүн

  Сар болгоны гүйцэтгэл хандлагын үр дүн харагдана.

Харилцагч

Бидэнтэй хамтрагч байгууллага

МОНИТОРИНГ

Бид Монголын медиагаар цацагдсан мэдээллийг шуурхай бүртгэж, нэгдсэн сан бүрдүүлж байна. Вебсайт, сонин, ТВ-ийн мэдээллийг тухай бүрд нь бүртгэж захиалагчид хүргэх боломжтой юм.

1 March 2016

03

Медиа анализ

Манай медиа шинжээчид мэдээллийн бааз болон мониторингийн тайлан дээр үндэслэж контент-анализийн аргачлалыг ашиглан гүнзгийрүүлсэн дүн шинжилгээ хийж, нарийвчилсан дүгнэлт, зөвлөмжийг боловсруулан санал болгодог.

1 March 2016

03

Медиа мониторинг

Бид Монголын медиагаар цацагдсан мэдээллийг шуурхай бүртгэж, нэгдсэн сан бүрдүүлж байна. Вебсайт, сонин, ТВ-ийн мэдээллийг тухай бүрд нь бүртгэж захиалагчид хүргэх боломжтой юм.